حرف های ناگفته

 

اين روزها معنای تلخ زندگی٬نهفته در لبخند تلخ پرندگان

به انسانهايی است كه از آخرين تكه ی نانشان هم

نمی گذرند!!!!

نوشته شده در ۱۳۸٥/٤/٢٢ساعت ٧:۳٥ ‎ب.ظ توسط ایرج نظرات () |

خيلی وقته ديگه بارون نزده٬رنگ عشق به اين خيابون نزده

خيلی وقته ابری پرپر نشده٬دل آسمون سبکتر نشده

مه سرد رو تن پنجره ها٬مث بغض توی سينه ی منه

ابر چشمام پر اشک ای خدا٬وقتشه دوباره بارون بزنه

خيلی وقته که دلم برای تو تنگ شده

قلبم از دوری تو بدجوری دلتنگ شده

بعد تو هيچ چيزی دوست داشتنی نيست

کوه غصه از دلم رفتنی نيست

حرف عشق تو رو من با کی بگم

همه حرفا که آخه گفتنی نيست

نوشته شده در ۱۳۸٥/٤/٢٢ساعت ۳:۳٠ ‎ب.ظ توسط ایرج نظرات () |

با توأم با تو که دستت٬ دست دنيا ساز رنجه

با توأم با تو که بغضت٬ معنی آواز رنجه

اگه يخ باد ستم گر٬پی قتل عام برگه

اگه اين باغ برهنه٬ باغ تاراج تگرگه

اگه بی پناهی گل٬ رنگ بی پناهی ماست

دستتُ بذار تو دستم وقت پيوند درختاست

"به اميد پيوند صادقانه ی قلبهامان "

نوشته شده در ۱۳۸٥/٤/۱٩ساعت ٥:۳٩ ‎ب.ظ توسط ایرج نظرات () |

 

می روم دور از ياد تو با دنيای خود خلوت کنم

 

عاقبت بايد به اين بيگانگی عادت کنم

نوشته شده در ۱۳۸٥/٤/۱٦ساعت ۸:٠۸ ‎ب.ظ توسط ایرج نظرات () |

"جشن دلتنگی"

شب آغاز هجرت تو٬شب در خود شکستنم بود

شب بی رحم رفتن تو٬ شب از پا نشستنم بود

شب بی تو شب بی من٬شب دل مُرده های تنها بود

شب رفتن شب مردن٬ شب دل کندن من از ما بود

واسه جشن دلتنگی ما٬ گل گريه سبد سبد بود

با طلوع عشق من و تو٬ هم زمين هم ستاره بد بود

از هجرت تو شکنجه ديدم٬ کوچ تو اوج رياضتم بود

چه مؤمنانه از خود گذشتم٬ کوچ من از من نهايتم بود

بدادم برس!بدادم برس!تو ای ناجی تبار من

بدادم برس!بدادم برس!تو ای قلب سوگوار من

 

نوشته شده در ۱۳۸٥/٤/۱٥ساعت ۸:٥٥ ‎ب.ظ توسط ایرج نظرات () |

"لحظه ی ديدار"

لحظه ی ديدار نزديک است

باز من ديوانه ام مستم

باز می لرزد دلم دستم

باز گويی در جهان ديگری هستم

های!نخراشی به غفلت گونه ام را تيغ

های!نپريشی صفایِ زلفکم را ٬دست

آبرويم را نريزی دل! ای نخورده مست

لحظه ی ديدار نزديک است

نوشته شده در ۱۳۸٥/٤/۱٥ساعت ٢:۱٠ ‎ب.ظ توسط ایرج نظرات () |

 " دريچه "

ما چون دو دريچه روبروی هم

آگاه ز هر بگو مگوی هم

هر روز سلام و پرسش و خنده

هر روز قرار روز آينده

عمر آيينه ی بهشت اما آه

بيش از شب و روز تير و دی کوتاه

اکنون دل من شکسته و خسته است

زيرا يکی از دريچه ها بسته است

نه مهر فسون نه ماه جادو کرد

نفرين به سفر که هر چه کرد او کرد

   

نوشته شده در ۱۳۸٥/٤/۱٥ساعت ۱:۱۳ ‎ق.ظ توسط ایرج نظرات () |

خواب ديدم يک غريبه کودکی را زير کرد رفتنت خواب پريشان مرا تعبیير کرد
نوشته شده در ۱۳۸٥/٤/۱٤ساعت ٤:٢٠ ‎ب.ظ توسط ایرج نظرات () |

مسخ(آيينه ها)

می بينم صورتمو تو آيينه

با لبی بسته می پرسم از خودم!

اين غريبه کيه از من چی می خواد؟

اون به من يا من به اون خيره شدم؟

باورم نميشه هر چی می بينم

چشمامو يه لحظه رو هم می زارم

به خودم ميگم که اين صورتکه

می تونم از صورتم ورش دارم

می کشم دستمو روی صورتم

هر چی بايد بدونم دستم ميگه

منو توی آيينه نشون می ده

می گه:اين تويی نه هيچ کس ديگه

جای پاهای تموم قصه ها

رنگ غربت تو تموم لحظه ها

مونده روی صورتت تا بدونی

حالا امروز چی ازت مونده به جا؟

آينه می گه:تو همونی که يه روز

می خواستی خورشيد و با دست بگيری

ولی امروز شهر شب خونه ات شده

داری بی صدا تو قلبت می ميری

می شکنم آينه رو تا دوباره

نخواد از گذشته ها حرف بزنه

آينه می شکنه هزار تيکه می شه

اما باز تو هر تيکش عکس منه

عکس ها با دهن کجی بهم می گن

چشم اميد و ببُر از آسمون

روزا با همديگه فرقی ندارن

بوی کهنگی می دن تمومشون

نوشته شده در ۱۳۸٥/٤/۱۳ساعت ٤:٢٠ ‎ب.ظ توسط ایرج نظرات () |

طاقت من طاقت دل طاقت سنگ است

غزل پريده رنگ است دل ترانه تنگ است

نه در زمين نه در زمان جای درنگ است

بيا که وقت تنگ است مرا حوصله تنگ است

هر کسی هم نفسم شد دست آخر قفسم شد

من ساده به خيالم که همه کار و کسم شد

اون که عاشقانه خنديد خنده های منو دزديد

پشت پلک مهربونی خواب يک توطئه می ديد

رسيده ام به نا کجا خسته از اين حال و هوا

حديث تن نيست مرا طاقت من نيست

مرا طاقت من نيست مرا طاقت من نيست

 

نوشته شده در ۱۳۸٥/٤/۱۳ساعت ۳:٠٦ ‎ق.ظ توسط ایرج نظرات () |

محتاج

امروز که محتاج توام جای تو خاليست

فردا که ميايی به سراغم نفسی نيست

در من نفسی نيست نفسی نيست

در خانه کسی نيست

نکن امروز را فردا بيا با ما که فردايی نمی ماند

که از تقدير و فال ما در اين دنيا کسی چيزی نمی داند

نوشته شده در ۱۳۸٥/٤/۱۳ساعت ۳:٠٢ ‎ق.ظ توسط ایرج نظرات () |

اين وبلاگ متعلق به ايرج می باشد

نوشته شده در ۱۳۸٥/٤/۱۳ساعت ٢:٥٦ ‎ق.ظ توسط ایرج نظرات () |


Design By : Night Skin