بعد یک سال بهار آمده می بینی که؟

بعد یک سال بهار آمده، می بینی که؟
باز تکرار به بار آمده، می بینی که؟

سبزی سجده ی ما را به لبی سرخ فروخت

عقل با عشق کنار آمده، می بینی که؟


آن که عمری به کمین بود، به دام افتاده
چشم آهو به شکار آمده، می بینی که؟


حمد هم از لب سرخ تو شنیدن دارد
گل سرخی به مزار آمده، می بینی که؟

غنچه ای مژده ی پژمردن خود را آورد
بعد یک سال بهار آمده، می بینی که؟

 

                                            فاضل نظری

/ 43 نظر / 32 بازدید
نمایش نظرات قبلی
خرووووووووووووووووووو

تو از موسی پیامبرتری ! به جای اشاره نگاه کردی ، به جای دریا دل من شکافته شد

خرووووووووووووووووووو

میترسم کسی بوی تنت را بگیرد ، دلت را بشنود و تو خو بگیری به ماندنش چه احساس خط خطی و مبهم ایست این عاشقانه های حسود من . . .

اردک

دوست دارم برایت شعری بگویم اما تمام کلمات دنیا برای از تو سرودن گم میشوند دوستت دارم میگویم: به نظرت شعری زیبا نیست؟!

اردک

دوستت دارم گفتن برای تو کم است بگذار بگویم که تو مرا به لبخندهای ناب کودکی ام باز میگردانی...

حسود

گــریان شده دلـــــم…. همچـــون دختـــرکـــی لجبـاز… پا به زمین می کـــوبد… تــــو را میـــخواهد…. فقط “تــــــــــــــــــو” را…

نفس♥

◄ چـــﮧ بــے پــَــروآ ✓ ◄ בلــَـمـ {!!! آغُوشـِ !!!} مَمـــنوُعـﮧ اے رآ مے פֿـــوآهـَב ◄ ڪـِـﮧ تَنـهـــآ << شـَرعے >> بـُوבنَــشـ رآ (●) مـَטּ مـے בآنَمـ (●) (♥) وَ בلـــَــمـ (♥) (●) وَ تـــُــو (●)

نفس♥

بنـــــــ♥ـــــد نمی آید دوســت داشــتنت ! مثل آنکه شاهــــ♥ــــــرگ احســـــــ♥ــــــاسم را بریده باشـــی...

حسود

خدایــــــــــــا التمـــــــــــاست مــــــی کنـــــــــم همــــــه دنیــــــــــایـــــــت ارزانــــــــــیِ دیگــــــــــــران ! ولــــــــــــــــی ; ... ... ... ... آنــکـــــــــــه دنـیــــــــــایِ من اســــــــــت مـــــــــــــــــــــالِ دیــگـــــــــــری نبــــــــــاشـــد ..

اردک

اشــک نیســت! بخــار خــاطــرات تــو، بــر شیشــه چشمــانــم، نشستــه اســت . . .

اردک

دلم مثل طناب دور گردنم واست تنگ شده …