توانا بود هر که دارا بود

   توانا بود هر که دارا بود              ز ثروت دل پير برنا بود 

پر قو بود پول را رختخواب             هنر رختخوابش مقوا بود

به ثروت هر آن ابله بی سواد          به نزد کسان وه چه آقا بود

همه سهم استاد دانشکده           پشيزی حقوق و مزايا بود

به ليفتينگ و ماساژو ميزامپلی          ننه کبلعلی هم گلارا بود

به زور رژ و سايه وخط لب                اگر پير و عفريته زيبا بود

بنوشند بازاريان خون خلق              کشان خون مردم گوارا بود

کدامين کس از شاعری برج ساخت    چه حافظ٬چه سعدی چه لورکا بود

ره کسب پول ودرم دزدی است         که از درس و تحصيل دارا بود

از اين پس پدر زير خرج گران                بزايد برش کار٬ماما بود

از اين پس پسر می نويسد دگر        هر آن کس که نان داد بابا بود

توانا بود هر که دارا بود                 ز ثروت دل پير برنا بود

/ 27 نظر / 45 بازدید
نمایش نظرات قبلی
خودم

انیتا جان من ایدیتو ندارم وگر نه حتما ادت می کردم.......... اومدی حتما خبر بده منتظرم[شوخی]

زهرا

سلام گلی سلام گل منگلی مگه من مثل تو بی مرامم ؟ ایرج رسم دوستی این نیستا [گل]

زهرا

سلام مخصوص با عطر و گلاب و عنبر و مشک و هر چی بوی خوبه برای انیتا جان میبینم که وبلاگت قاطی پاتی شده جیگر شاید باور نکنی اومدم دیدم ....... چه خبره دود از سر و دماغم زد بیرون ... غیر قابل باور بود برام که اینارو تو نوشتی همون انیتای محبوب من و این حرفا [تعجب]

زهرا

این پسره ایرج قاطی کرده معلوم نیست داره چه کار میکنه میذاره به حساب درس و کارو این حرفا منتظرم ببینم کی عکسشو تو روزنامه میزنن !!![شیطان]

زهرا

ببینم اگه واسه سرش جایزه گذاشتن برم لوش بدم !! [نیشخند]

زهرا

دیدی بازم اومدم همه که مثل تو نیستن [ناراحت]

زهرا

راستی من نه ای دی انیتا رو دارم نه ادرس وبشو بهم بده انی جون خودت بهم بده من دیگه به ایرج اعتماد ندارم