تا دریا......

روز و شب کوتاه تر از لحظه پی در پی گذشت

جمعه رفت و شنبه آمد،هفته رفت و ماه گشت

فصل بعد از فصل طی شد،سال بعد از سال رفت

عمر من چون باد از دنبال رفت

آنچه اینک مانده جز بیداد،جز اندوه

جز تشویش نیست

جمع گرم وصحبت یاران مهر اندیش نیست_!

گوییا، دیگر جهان هم بر مدار خویش نیست!....

یک تسلا هست و بس،

رود بی آرام را تا کام دریای عدم ، یک دو گامی بیش نیست.

                                                             فریدون مشیری

/ 0 نظر / 22 بازدید