بیهودگی

امروز را به باد سپردم.

امشب،کنار پنجره،بیدار مانده ام

دانم که بامداد،

امروز دیگری را با خود می آورد

تا من دوبار آن را

بسپارمش به باد!

                                فریدون مشیری

/ 2 نظر / 24 بازدید
شاعرشنيدني ست

سلام دوستم خوندمت خيلي لطيف و شاعرانه گذر زمانو بازگو كردي مرسي به روزم