پایان دنیا

 

 

برای من پایان دنیا زمانی است که هوای نفس های تو نباشد....

 

 ****امتحان کن تا ببینی من بزرگترین پیش گوی زمینم****

 

 

/ 60 نظر / 22 بازدید
نمایش نظرات قبلی
اردک

تــــو را از ذهــــن بیـــــرون میکـــــشم! در آغــــوش میــــگیرم... چشــــمانم را میــــبندم و زمــــان ، تا ابــــد مـــــتوقف میـــشود...

نفس♥

هیچ رؤیائی به پای بیداریم با تو نمی رسد خواب ها فقط خودشان را اذیّت می کنند !

اردک

چه زیباست که تو تنها نیــــــــــــاز من باشی چه عاشقانه است که تو تنها آرزویـــــــــــــــم باشی چه رؤیایی است این لحظه های نــــــــــــــــاب عاشقی من همه زیبایی عاشقانه و رؤیایی را فقط با تو حس می کنم فقط با تو ای زیبــــــــــــــــــــــــاترین واژه ی قلبم

نفس♥

می وزد مدام نسیمی از سمت یاد تو میان یاسهای کبود خاطرم و آفتاب سبز چشمانت جوانه می کارد در مزرعۀ احساسم و گلبرگ های عاطفه بر دیوار دلم می ریزند آنجا که پرستوی قلب من تخم می نهد تو را در لا بلای پرچین عطر ها در صدای دور باران ها و نسیمی که می وزد مدام در قلب من از سمت یاد تو

اردک

ناب تربن شعر همان است که ... رویا را به خیال ... ومن را ... به تو میرساند ...

حسود

دستهايت را چون خاطره اي سوزان در دستان عاشق من بگذار و لبانت را چون حسي گرم از هستي به نوازش لبهاي عاشق من بسپار باد ما را با خود خواهد برد باد مارا با خود خواهد برد

حسود

گفته بودم بی تو سخت میگذرد حرفم را پس میگیرم بی تو اصــــــلا نمیگذرد

خرووووووووووووووووووووو

به من بال پرواز می دهی وقتی نگاهم می کنی وقتی می گویی : دوستت دارم...

حسود

ساده میخندی ... دل من سخت زیر و رو می شود ...!!!

اردک

بیراهه هم برای خودش راهیست وقتی من را به تو برساند و حوصله چه زود بی طاقت می شود در ادامه ی راهی که به تو ختم نمی شود .