فرصتی نیست برای آب شدن در آفتاب....

اکثر ما انسان ها تو درک زندگی دچار اشتباه شدیم...وقتی قسمت همه مون فقط تلی از خاک هست......این روزها از پر کشیدن عزیزی سخت دلگیرم  و احساس می کنم کل زندگیم رو بیهوده اومدم.....

امان از روزی که گلوم و فشار می ده و پیش خودم به راه های نرفته و کارهای نکرده فکر می کنم....

 

 

دنیا همه هیچ و اهل دنیا همه هیچ

ای هیچ برای هیچ بر هیچ مپیچ

دانی که پس از مرگ چه باقی ماند

عشق است و محبت  است و باقی همه هیچ

 

 

 

/ 0 نظر / 49 بازدید