خواب ديدم يک غريبه کودکی را زير کردرفتنت خواب پريشان مرا تعبیير کرد

/ 4 نظر / 20 بازدید
متين

خيــــــــلــــــی قشنگه.

بهار

عشق زماني است که درست مثل روزهاي بچگي روي جدول پياده رو راه بروي و بي دليل بخندي

مائده

ذوق هنری زيادی داری خيلی باهالی به منم سر نزن